Man with scary mask isolated on white

Zehirli Yalancılar
 
Piskopatlar en kolay fark edilen ayırt edici özellikleri konuşma kalıplarıdır. Sürekli olarak geçmiş zaman kipleri kullanılması, kişinin psikolojik bir kopma yaşadığının göstergesi olabilir. Araştırmacılar psikopat olmayan insanlarla karşılaştırıldığında psikopatların geçmiş zaman kipini- özellikle suçlarından bahsederken-şimdiki zaman kipinden daha fazla kullandığını ortaya koymuştur. Bu insanların konuşma akışı kesen ‘’şey’’ ve ‘’hımm’’ gibi boşluk dolduran kelimelerle dolu, daha kopuk bir konuşma tarzları vardır. Bunun nedeni muhtemelen psikopatların uydurmak zorunda oldukları yalanları düşünmek için zaman kazandırılmasıdır. Bu, onların kelimelerini kontrol etmeye çalışma yoludur.
British Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, psikopatların dünyanın ve başka insanların ellerinin altında olduğunu düşündükleri için, temelde neden- sonuç ilişkisi ifade eden ‘’çünkü’’ “ve’’ bu nedenle’’ kelimelerin daha çok kullandığını bulmuştur. Bu durum onların suçlarını bir planın mantıklı bir sonucu, bir amaca ulaşmak için yapılması gereken bir şey olarak gördükleri gösterir. Bu insanlar kendilerine ait gördükleri şeyleri elde etmek için yalan söylemeye ve insanları etkilemeye meyillidir. Dolayısıyla bir psikopat bolca tatlı iltifatla ve pohpohlamalarla insanları kandırmaya çalışabilir. Bu nedenle, bu tür insanların bıraktıkları ilk izlenimler genelde çok iyidir. Çünkü insanların tepkilerine ayak uydurur ve sonra da o duymak istedikleri şeyleri söylerler. Ayrıca insanaların duygusal bam tellerini, yani onları neyin üzdüğünü, öfkelendirdiğini ya da mutlu ettiğini hızlı anlamak için çok fazla soru sorarlar. Böylece bu duygular üzerinde plan yapabilirler. Bu tarz insanların duyguları, pişmanlıkları ve elbetteki vicdanları yoktur. Sözlü manipülasyonları ısrarcı ve merhametsiz olabilir.
Ne kadar çekici ve bağlı görünmeye çalışsalar da, duyarsız, duygusuz bir sözle ya da yorumla gerçekten kim olduklarının farkında olmadan sıklıkla açığa vururlar; onlardan rahatsız edici boyutta sadist ve ölüme atıfta bulunan sözler bile duyulabilir.
Araştırmalar psikopatların en çok yiyecek, barınma, giyinme ve benzeri temel fizyolojik ihtiyaçlar ve kendilerini korumayla ilgili olarak psikopat olmayan insanların kullandığından iki kat daha fazla kelime kullanırlar. Psikopat olmayan katillerin ise bunun tam aksine maneviyat, din ve aile hakkında daha çok konuşurlar.
Bir psikopat suç işlediğinde genellikle kendisinden kurban olarak bahseder. Aşırı şişkin bir egosu vardır. Şis egosu psikopatın her şeye hakkı olduğu düşüncesinden kaynaklanır ve belirli bir kibir ve palavra ile kendisini gösterir. Bu nedenle psikopatlar başkalarını suçlayarak ve kendi eylemleri için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyerek kendilerinden büyük kelimelerle bahsederler.
Şaşırtıcı bir şekilde, psikopatlar kendilerine yapılmış bir hakaret olarak algıladıkları şeylere karşı aşırı derecede hassastırlar. Sözlü hatta fiziksel olarak düşmanca bir tavırla aynı şekilde karşılık verirler.
Eleştirdikleri ya da suçlandıklarını hissederlerse savunmacı bir tavır almaya meyillidirler. Bu durumda sizi düşmanca kelimelerden oluşturdukları bir hakaret bombardımanına tutabilirler. Ayrıca yalan söylerken kelimelerini fazla vurgulamaya ve tane tane söylemeye başlarlar.
Psikopatların kullandığı en kendini belli eden konuşma kalıbı kendileriyle sık sık, hatta tek bir cümle içinde bile çelişmelerdir. Örneğin, bir soru sorduğunuzda yalan söyleyebilir ya da önemli bilgiyi vermeyebilirler ancak aynı soruyu farklı bir şekilde sorduğunuzda size doğruyu söyleyebilirler. Araştırmacılar bu durumun, beyinlerdeki bağlantıların kendisine has biçimden kaynaklandığını saptamıştır.
 
Psikopatlar Yazı Dizisi I