bender-gestaltBENDER – GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ; Her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekilden oluşan test L.A.Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir.

Bender Gestalt Testi’nin özellikle de Koppitz İnsan Çiz Testi gibi tamamlayıcı bir test ile beraber kullanılması durumunda çok daha etkili olduğu ve doğru sonuçlar verdiği düşünülmektedir.

TESTİN ÖZELLİKLERİ

  • Test; biri giriş kartı olmak üzere toplam 9 karttan oluşur.
  • Performans testidir.
  • Bireysel olarak uygulanabildiği gib grup halinde de uygulamaya yapmaya uygun bir testtir.
  • 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.
  • Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

UYGULAMA

Çocuklara üzerinde birbirinden farklı şekiller olan kartlar belli bir sıraya göre gösterilir. Çocuktan sırayla gösterilen bu kartlardaki şekilleri teker teker boş bir kağıt üzerine kopya etmesi yani gördüğü şekli aynen çizmesi istenir.

Test mutlaka uygulama ve değerlendirme için eğitim almış, bu konuda yetki belgesi olan psikologlar / psikolojik danışmanlar tarafından uygulanmalıdır.

GEÇERLİK – GÜVENİRLİK

Testin Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır, Türkiye normları üzerinde çalışılarak geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda, test verilerinin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.

DEĞERLENDİRME

Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Bir başka deyişle; çocuk kartlardaki şekilleri çizme performansına göre yaptığı hatalar doğrultusunda takvim yaşı da hesaplanarak bir puan alır. Çocuk elde ettiği bu puan doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirme aşamasında; çocuğun kağıdı tutuş şekli, çevirip çevirmemesi, kullandığı kağıt sayısı, silgi kullanıp kullanmaması gibi durumlar da puanın yorumlanmasında etkilidir.