Alt Islatma (Enürezis)

Gece idrar kaçırma, işeme kontrolunun olması gereken bir yaşta istemsiz ve uygunsuz olarak gece idrar kaçırmadır. Beş yaşının üzerindeki çocuklarda haftada iki veya daha fazla yatak ıslatma olayıdır. 5 yaşından önceki idrar kaçırmalar bu sınıfa dahil değildir. Çünkü çocukta ancak beş yaşına kadar idrar yapma fanksiyonu gelişir. İdrar kaçırma olayı %85 sadece gece, %15 te [...]