Benton TestiBenton Görsel Bellek Testi; Görsel dikkat testidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğu olduğundan şüphe edilen çocuk ve yetişkinlere uygulanır. Uygulama ve değerlendirme biçimi çocuk ve yetişkinlerde birbirinden farklıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bozukluğunun olup olmadığını varsa şayet  derecesini ölçmeyi sağlar.