Dikkat ve Algı Testleri

Bender Gestalt: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen,organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen,bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.