mmpi

MMPI  Testi kişilik testi, ilk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, ilerleyen yıllarda zaman içerisinde günün şartlarına göre geliştirilerek bugünkü uygulanan halini almıştır. Test ABD’ de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 adet sorudan oluşan mmpi testi halen dünyanın çeşitli ülkelerinde kliniklerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de kliniklerde ve işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPI), uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan testlerle kıyaslanamaycak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir ve geçerli test olma özellliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

MMPI Testi Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis (Hastalık hastalığı), Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık – erkeklik (cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı – Takıntı), Şizofreni, Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik).

MMPI testi Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

MMPI çok yönli kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olark uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

Neden MMPI Kişilik Testi Yaptırmalıyım?

 • MMPI kişilik testi dünyanın tek ve en güvenilir bilimsel kişilik testidir
 • Kendinizi objektif ve derinlemesine tanımanızı sağlar
 • Psikolojik sorununuzun olup olmadığını tespit eder
 • İşverenseniz işe en uygun personeli en güvenilir şekilde seçmenize olanak tanır
 • Evli ya da evlenmeyi düşünüyorsanız eşinizle evlilik uyumunuzu ölçer

MMPI Kişilik testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır?

 1. mmpi-2Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
 2. Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler,
 3. Nükleer santral personeli,
 4. İftaiye personeli,
 5. Hava yolları personeli ve pilotlar,hava trafik kontrolörleri,
 6. Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları,
 7. Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler,
 8. Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme,
 9. Bilimsel araştırmalarda
 10. Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.

MMPI kişilik testi işe yeni eleman alımlarda ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. İş alımlarında ve mevcut çalışanlar üzerinde bu tetsi uygulayan kurumlara örnek olarak Türk Hava Yollarını verebiliriz. Türk Hava Yolları yaptığı basın açıklamasında MMPI testini VIP ve CIP’ de çalışan yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak envanter çalışmasının, şu ana kadar 60 çalışanda uygulandığını, uygulamanın amacının, hizmet kalitesinin artırılmasında, hizmetlerin çeşitlendirilmesinde ve çalışanların doğru görevlendirilmesinde karar alma ve değerlendirmede yardımcı bir unsur olduğunu bildirmiştir. (10.10.2006 tarihli THY internet sitesinden yapılan basın açıklamasıdır)

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri- MMPI testi soruları:

 • Hipokondriaziz (hastalık hastalığı): 33 adet soru
 • Depresyon: 60 adet soru
 • Histeri-konversiyon: 60
 • Psikopatik sapma (kişilik bozukluğu): 50
 • Kadınlık-erkeklik (cinsel sapma): 50
 • Paranoya (aşırı şüphecilik): 40
 • Psikasteni (Saplanntı-takıntılı düşünce bozukluğu):48
 • Şizofreni: 78
 • Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları): 46
 • Sosyal içe dönüklük (çekingenlik-sosyal fobi durumları): 70
 • Yalan ölçeğinde:15
 • Aşırı savunmacı kişilik(düzeltme):30
 • Sıklık yada nadirlik(normalden farklı cevaplar verme sıklığı): 64

Mavi Martı Psikoloji MMPI Testi Uygulanmaktadır. Bununla birlikte Mavi Martı Psikoloji ile Klinik Psikoloji Enstitüsü olarak MMPI Eğitimi alabilirsiniz.

MMPI Testi gibi TAT Testi de kişilik özelliklerini açığa çıkarmak için kullanılan bir başka testdir.