tematik-algi-testiTematik Algı Testi (TAT)

1935 yılında Tematik Algı Testi (TAT) H.A. MURRAY ve C. D. Morgan ve arkadaşları tarafından Harvard Psikoloji kliniğinde yayınlandı. 14- 40  yaş arasındaki bireylere uygulanır. Üzerinde çeşitli insan durumlarının tasvir edildiği karlar ile bireyin hayal gücü ile ortaya koyduğu hikaye analiz edilir. Toplam da 30 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı da kadınlar içindir. Danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması istenir. Anlatılan hikaye öz yaşamsal bir öyküye benzer. Kişi için önemli unsurlar, sorunlar öne çıkar ya da tekrarlanır. Projektif bir kişilik analizi yapar.

Tematik Algı Testi (Tat) kimlere uygulanır?

14 yaşın üstündeki herkese test verilebilir. Uygulama süresi 30 dk ile 1 saat arasındadır. Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır. Sonuçlar, kişiye özeldir. Sonuçlar danışana açıklanabilir. Ancak rapor sadece testi isteyen hekim ya da psikolog/psikoterapiste verilir.

Testin faydaları nedir?

Psikoterapi öncesinde kişinin daha yakından tanınmasını sağlar. Kişinin bütünsel olarak ele alınmasına yardım eder. Kendini ifade etmekte zorlanan danışanlar açısından içsel dünyasını yansıtmayı kolaylaştırır. Resimler basit ve somut olduğu için kolaylıkla herkese uygulanabilmektedir. Kişinin günlük yaşamda karşılaştığı sorunların, sıkıntıların görülmesini kolaylaştırır.

Özellikle kişiler arası ilişki sorunlarında,  evlilik, anne baba ile olan çatışmaların içeriğini görmeyi sağlar. Kişinin yaşadığı ancak anlam veremediği süreçler anlaşılır hale gelir. Cinsiyet ve nesil farklarına yönelik sorunsallar görülebilir.

Terapi için kullanılacağında; danışanın benliğinin nasıl çalıştığı ve nasıl destek yaratılacağı görülebilir. Danışan, problemi nasıl ele alıyor? Hangi baş etme yöntemlerini kullanıyor? Çatışmaları nasıl çözümlüyor?  Klinisyen ile nasıl ilişki kuruyor?  Sorulara cevaplar aranır.

İş ilişkilerine yönelik problemlerde, işe yerleştirme ve eleman seçme süreçlerinde de kullanılabilir.

Tek tek her bir karttaki problematik ele alınır. Sentezlenir. Puanlanarak hangi boyutun önemli olduğu bulunur. Söz konusu boyutlar, kişinin,  hangi kişilik yapılanmasına ait olduğudur. Analiz fişi kullanılır. Nevrotik, Narsistik, Borderline,  Psikotik.

Tematik Algı Testi, Rorschach Testi sonrasında tamamlayıcı olarak kullanılabileceği gibi ayrıca da uygulanabilir. Özellikle eğitim ve entelektüel seviyenin düşük olduğu durumlarda kolaylık sağlar.

Tematik Algı Testi Eğitimi Klinik Psikoloji Enstitüsünde