metropolitan-test.fwÇocuğunuz İlköğretime Başlamaya ne kadar hazır ?

Metropoliten Okul Olgunluğu Testi bu konuda size iyi bir fikir verecektir. Günümüzde 4+4+4 sisteminin getirmiş olduğu uygulama sonrasında ilköğretime başlama yaşı düşmüş ve bunun sonucunda ailelerin kafasında;

  • Çocuğum İlköğretime hazır mı değil mi ?
  • Çocuğum henüz 66 aylık, anaokuluna mı gitmeli ilköğretime mi başlamalı?
  • Çocuğumu ne zaman okula vermeliyim?

gibi soru işaretleri oluşabilmektedir.

Çocuğun tüm hayatını etkileyebilecek, ailelerin oldukça kararsızlık yaşadığı bu önemli konuyu bilimsel verilere dayandırarak öğrenmenin en kolay yolu çocuğa yapılacak olan bir performans değerlendirme testidir. Bu amaçla Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yaptırabilirsiniz.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan; talimatı anlama ve başarma üzerine düzenlenmiş bir performans değerlendirme testidir.

Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmış bir testir. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir

Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan ve 100 maddeden oluşan bu testir, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:

Kelime anlama (19 madde) :

Bu test, söylenilen kelimenin anlaşılma ve kavranma düzeyini belirlemeye yönelik bir testtir. Her sırada dört resim vardır ve çocuktan, 4 resim içerisinden söylenileni seçmesi istenmektedir.

Cümleler (14 madde) :

Bu testte çocuğun tek bir kelime yerine kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi beklenilmektedir.

Genel Bilgiler (14 madde) :

Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında bir ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.

Eşleştirme (19 madde) :

Görsel algılama testidir. Benzerlikleri tanıma yeterliliğini ölçer. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.

Sayılar (24 madde) :

Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt test; çocuğun sayı dilini, saymayı, sayıların tanınmasını, sayıları yazmayı, sayı sıralarının anlamını, kesirli bölümlerin anlamını, şekillerin tanınmasını, zamanı bilmeyi, basit problemlerde sayıların kullanılması esasına dayanır. Belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını, malzemenin resimli şeklini kullanarak sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.

Kopya etme (10 madde) :

Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılayarak şekle, mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür testler; çocuklarda, farklı alanlarda göstereceği fiziksel ve zihinsel olgunluğunu ve gelişim düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Değerlendirme :

Bütün bu alt testlerde doğru yanıt verilen her maddeye karşılık gelen bir puanlama sistemi vardır. Puanların bütünü testin toplam puanını meydan getirir. Eğer, toplam puan yüksek ise genel okul olgunluk düzeyi yüksek olarak belirlenmektedir. Böylece, ölçümü yapılan ve performans seviyesi ortaya çıkan çocuğun okula hazır olup olmadığı bilimsel olarak ortaya çıkabilmekte ve daha doğru yapılan yönlendirme sonucunda çocuğun daha başarılı bir okul hayatı olmasına yönelik büyük katkı sağlanabilmektedir.

metropolitan-test-2.fwPeki, bu süreç içerisinde aileler nelere dikkat etmelidir?

  • Konusunda uzman olmayan kimselerin yorumları dikkate alınmamalıdır.
  • Bir uzman tarafından yapılacak olan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; çocuğun okula hazır olup olmadığını bilimsel olarak ölçebilmesi dolayısıyla uygun olacaktır. Ancak çocuğun kaygı seviyesini yükletmemek adına, “Test uygulaması yapılacak yerine, gideceğimiz yerde seninle oyun oynanacak, bazı kalem-kağıt etkinlikleri yaptırılacak” şeklinde ki konuşma çocuğun kendisini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır.
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin sonucu beklenildiği gibi çıkmazsa çocuk bu konuda yargılanmamalıdır. Bilinmelidir ki; okula hazır olmayan bir çocuğun okula gitmesinin getirmiş olduğu olumsuz sonuçlar daha sonraki eğitim hayatını da etkileyebilmektedir.
  • Çocuk, başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır.
  • Eğer testin sonucu olumlu çıkarsa beklenti seviyesi yüksek tutulmamalıdır. Aksi takdirde çocuk yetersizlik duygusuna kapılarak özgüveninde azalma olabilmektedir.
  • Testin sonucu ne şekilde olursa olsun çocuğun yanında durum hakkında yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.

Fırında pişmeye hazır olan bir keki zamanı gelmeden fırından çıkarırsanız bu kek ne yenir ne de yenmez. Görüntüde pişmiş gözükebilir ancak içi hamur kaldıysa görüntünün bir anlamı kalmamaya başlar. Bu nedenle elimizdeki malzemelerle bir şey yapmadan önce kararlı olmamız çok önemlidir. Çünkü işin yarısına geldiğimizde kararımızdan vazgeçersek bu kararsızlık hem çocuklarımıza yansıyabilmekte hem de kek örneğindeki gibi amacımıza tam olarak ulaşamamanın vereceği sıkıntının yaşanabilmesine sebep olabilecektir. Tüm bunlara dikkat edildiği takdirde en doğru karar alınarak doğru yapılacak olan yönlendirme sonucunda çocuğunuzun daha başarılı bir okul hayatı olmasına büyük katkı sağlayabilirsiniz.