Frostig Görsel Algı TestiGörsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algı sadece iyi görme yeteneği değildir. Bir görsel uyaranın yorumu göz ile değil beyinde olmaktadır. Görsel algılama hemen her davranışımızda bulunmaktadır. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri; belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda ise bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme  ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri Frostig Görsel Algı Testi’dir. Bu test Dr.Marianne Frostig tarafından 1963 yılında geliştirilmiş, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir.

TESTİN ÖZELLİKLERİ

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye ayrıca; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir.

  • Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanır.
  • Testi bireysel ve grup şeklinde uygulamak mümkündür.
  • Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak. sürmektedir.
  • Frostig bir kalem kâğıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendiren bir performans testidir.

Frostig Görsel Algı Testi;

  1. El-Göz Koordinasyonu
  2. Şekil-Zemin Ayırımı
  3. Şekil Sabitliği (Değişmezliği)
  4. Mekân-Konum Algısı (Uzaydaki Pozisyon)
  5. Mekân İlişkilerinin Algısı (Uzay İlişkileri)

gibi algıları ölçmeyi sağlar.

TESTİN ÖNEMİ

Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir.

Frostig Görsel Algı Testi ile özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test; çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır.