Okul Olgunluğu Testleri

Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen , bir okul olgunluk testidir.
Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.