Psikolojik Problemleri Belirleme Testleri

SCL-90: Bireylerdeki ruhsal sıkıntılarını bir çok hastalık açısından ele alabilen,var olan ruhsal sorunları tarayabilen bir envanterdir.
Cornel Index: Bireylerdeki ruhsal sıkıntıları bir çok hastalık açısından ele alabilen,var olan ruhsal sorunları tarayabilen bir envanterdir.
Beck Depresyon Ölçeği: Bireydeki depresyon semptomlarını tarayabilen bir ölçektir.
Hamilton Depresyon ve Anksiyete Ölçeği: Bireydeki depresyon ve anksiyete semptomlarını tarayan , bu semptomların şiddetini ve derecesini ortaya koyabilen bir ölçektir.