Çocuklarda Tik

Tikler; ani, istemsiz, tekrarlayıcı hareket, ifade veya jestlerdir. Dört grupta tanımlanabilirler: Basit motor tikler (göz kırpma, yüz buruşturma, boyun çevirme, ağız germe vs), Basit vokal tikler (boğaz temizleme, burun çekme, hırıltı sesi vs) Karmaşık motor tikler (dokunma, koklama, üzerine çeki düzen verme vs) Karmaşık vokal tikler (belirli ifadeleri/kelimeleri sık yineleme, işitilen en son sesleri/ifadeleri tekrarlama [...]