anaokulu-secimiANAOKULU SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Okul öncesi dönem çocuğun gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönem de çocuğun kişilik yapısının temelleri atıldığı gibi; fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminde en hızlı olduğu dönemdir. Sosyalleşmek de çocuğun gelişiminin bir parçasıdır. Anaokulları çocukların bir arada olma, beraber hareket etme, paylaşma ihtiyaçlarını karşılarlar. Becerileri ve zihinsel kapasiteleri birbirine denk olan yaşıtlarıyla bir arada olmak çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlar ve sosyal paylaşımın öğrenilmesinde etkilidir. Bu nedenle çocuğumuzun okulunu seçerken dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar bulunmaktadır.

  1. Öğretmen: Öğretmenlerin şefkatli, güler yüzlü, iletişim becerilerinin gelişmiş olmasına dikkat etmek gerekir. Çocuk evde anne ile kurduğu ilişkinin benzerini okulda öğretmeni ile kurmak isteyecektir yani okulda öğretmeni ile özdeşleşerek, onun gibi davranmaya başlayacaktır. Eğitimli ve tecrübeli olması da gerekmektedir çünkü çocuğunuza daha çok katkı sağlayacaktır.
  2. Çocuk Sayısı: Küçük yaş gruplarında (2+) 5 kişi; büyük yaş gruplarında ise 12-15 kişi arası olmalı sınıfta iki öğretmen bulunmalıdır. Çok kalabalık gruplar öğretmenin kontrolünü zorlaştıracağı gibi çocuğunda gelişimsel sürecine olumlu yansımayabilir.
  3. Program: Eğitim programının çocukların bireysel farklılıkları ele alınarak hazırlanmalıdır. Çoklu zekâ ilkeleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programları çocukların gelişimleri açısından yararlıdır. Ayrıca yaş gelişimine paralel eğitim programları da önemlidir. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuktan toplama yapabilmesini beklemek onun gelişimsel sürecine zıttır ve çocuğu zorlamaktır. Bu nedenle eğitim programlarının çocuğun yaşına ve gelişimine göre olması gerekmektedir.

Çocukların bir arada yaşadıkları bir ortam olduğundan ortamı düzenleyici bir takım kuralların olması gerekmektedir. Bu kurallar çocukları sınırlandırmak için değil, bir arada yaşamayı ve hareket etmeyi öğretmek içindir. Bu noktada kurumun disiplin anlayışının sorgulanması gerekmektedir.

Okul öncesi dönemde çocukların merak güdülerinin en fazla olduğu ve zihinsel süreçlerinin sürekli geliştiği bir dönem olmasından ötürü anaokullarında branş derslerinin de olması gerekmektedir. Bu noktada; resim, müzik, bedeneğitimi, drama, dans, yüzme, binicilik gibi farklı alanlarda dersler konmalıdır ancak hepsini aynı anda yapması beklenmemelidir; bu dersleri sadece çocuk tanımalıdır ve oyun oynayarak derslere katılmalıdır.

Anaokullarında ölçme ve değerlendirme sistemi de önemli bir yer tutmaktadır. Planla – uygula – değerlendir sistemlerinin işlevselliği değerlendirilmelidir. Yani çocukların gelişimsel süreçleri gözlemlenmeli, takip edilmeli ve aile bilgilendirilmelidir. Çocuğun gelişiminde eksik ve tamamlanması gereken alanlar varsa bu yönler geliştirilmek için çocukla çalışmalar yapılmalıdır.

Anaokullarında olmaz olmaz bir nokta da okulda pedagog/psikolog ya da psikolojik danışmanları olmalıdır. Okul programların hazırlanmasında ya da ölçme değerlendirme noktasında psikolog desteğinin olması oldukça önemlidir.

Okul aile işbirliği de bir diğer noktadır. Özellikle çocuğun tüm yaşantısında ailenin okulla kurduğu ilişki çok önemlidir ancak anaokulunda ayrı bir öneme sahiptir. Aileler çocukları ile bilgi almak ister ve takip etmek ister bu noktada okulların tutumu güven ilişkisinin kurulması açısından çok önemlidir. Çocukların gelişimsel süreçlerinin devamlılığı açısından aile de okul da üzerine düşen görevleri yapması sağlıklı bir ilerleme açısından bir gerekliliktir.

Okulun fiziksel yapısı da oldukça önemlidir. Sınıflar temiz ve düzenli olmalıdır. Mobilyalar çocukların boyunda olmalıdır ve sivri kısımları kapatılmalıdır. Köşeler ve oyuncaklar çocukların özgürce hareket edeceği şekilde yerleştirilmedir. Sınıflar tek renk ve özellikle açık renklerde olmalıdır. Çocukların hareket alanı için sınıfların geniş olması avantajlıdır.

Çocukların enerjilerini atabilecekleri bir bahçe ve kışında rahatça oynayabilecekleri bir spor salonunun olması fiziksel gelişimi destekler. Bu nedenle okulun alanının geniş olması oldukça önemlidir.

Sağlık sorunları ve okulda yaralanma gibi durumlara karşın okulda sağlık personeli doktor ve hemşirenin bulunması da oldukça önemli bir faktördür.

Anaokulların eve yakın olması da çocuk açısından oldukça önemlidir. Yemek konusu da bir diğer önemli noktadır. Bu noktada kurumun tutumunu öğrenmek önemlidir. Okul öncesi dönemde ailelerin üzerinde durduğu en önemli konudur yemek bu nokta da da çocukların üzerine gidilmesi çocuğun yemek yemekten soğumasına, anne babası ile inatlaşmasına neden olmaktadır. Çocuk okulda yemek yemeye zorlandığında ise okulu sadece yemek yenilen bir yer olarak algılamaktadır ve okula gitmek istememektedir. Bu noktada çocuğu zorlamak oldukça yanlıştır. Yemek yemek fizyolojik bir eylem olduğundan çocuk acıktığı zaman yemek yiyecektir. Kurumun bu noktada tutumunu öğrenmek okul seçiminde önemli bir faktördür.

Kurumda bir diğer unsur da güvenlik sistemlerinin iyi bir şekilde kurulmuş olmasıdır. Yangın ve deprem konularında çocuklara nasıl davranacakları konuları öğretilmelidir. Kurumun kapısında mümkünse güvenlik bulunmalıdır.

Çocuk açısından iyi bir okul seçmek onu sağlıklı yarınlara sağlıklı bir birey olarak hazırlayacaktır.

Klinik Psikoloji Enstitüsü