alt-islatma

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma (Enürezis) gece idrar kaçırma, işeme kontrolunun olması gereken bir yaşta istemsiz ve uygunsuz olarak gece idrar kaçırmadır. Beş yaşının üzerindeki çocuklarda haftada iki veya daha fazla yatak ıslatma olayıdır.

5 yaşından önceki idrar kaçırmalar bu sınıfa dahil değildir. Çünkü çocukta ancak beş yaşına kadar idrar yapma fanksiyonu gelişir. İdrar kaçırma olayı %85 sadece gece, %15 te gece veya gündüz olur. Bazı vakaların %10-%25 arasında büyük tuvaletinide kaçırır. Bu durum genellikle psikolojik bir hastalığı gösterir.

Alt Islatma (Enürezis) Beş yaşını geçtikçe oran hızla azalır. 10 yaşında bu oran %5 e, 15 yaşında ise %1 e düşer. Evlenipte idrar kaçıranlar bile görülebilir. Erkeklerde kızlara göre %75 oranında daha fazladır.

Klinik Psikoloji Enstitüsü Mavi Martı Psikoloji ile Birlikte Çalışan Psikolojik Test Merkezidir.