sizofreni-nedir2-a.jpg

Sizofreni-nedir

Şizofreni nedir sorusu geçen yüzyıldan beri ruh hekimliğini en çok uğraştıran, fakat bugün bile çeşitli yönleri tam açıklanamamış olan şizofreni , patofizyolojisi ve etyolojisi hakkında çok az bilgi olan, karmaşık ve şiddetli seyreden , kognitif disfonksiyon ve zaman zaman pozitif ve negatif semptomlarla karakterize kompleks bir hastalıktır.

XIV. yüzyıldan miras kalan bir etkiyle toplumda korku uyandıran, kişiyi alışılagelmiş algılama ve yorumlama biçimlerine yabancılaştıran, içinde yaşadığı toplumdan kopararak kendi iç dünyasının derinliklerine sürükleyen şizofreni hastalığı , bireyin, düşünce, davranış, algı, konuşma, iletişim, sosyal ilişkiler, dikkat, dürtü denetimi, çevre ile olan etkileşim, duygusal ifadeler, motor davranış alanlarında belirtiler gösteren, gerçeği değerlendirmenin bozulmuş olduğu, heterojen özellik gösteren psikotik bir hastalıktır.

Şizofreni Nedir

Us yarılması’ anlamı taşıyan şizofreni terimi duygulanım ve düşünce arasında kopukluğu ifade eder. Bir başka deyişle kişinin kendi iç dünyasına yönelerek, dış çevreye kendini kapatmasıyla başlayan, düşüncelerini, algılamalarını, davranışlarını ve duygulanımlarını etkileyerek süregiden, sadece kişide değil, kişinin ailesi ve sosyal çevresinde de güçlüklere ve çok yönlü yıkımlara yol açan, başlangıcı, semptomları ve gidiş şekli açısından çok farklı seyirler izleyebilen bir hastalıktır.

sizofreni-nedir-2-b

sizofreni-nedir-2-b

DSM-IV’te altı aydan uzun süren, en az bir ay hezeyan, halüsinasyon, dezorganize konuşma, dezorganize veya katatonik davranış ve negatif belirtilerden iki veya daha fazlasının olduğu bir bozukluk olarak tanımlanan şizofreni hastalığı, erken yaşlarda başlayarak hayat boyu devam eden, kötü seyirli ve kişilik yıkılması ile kendini gösteren bir hastalıktır. İşlevselliğin önemli ölçüde bozulabildiği bu hastalık, tek bir hastalık olarak tartışılmış olsa da, olasıklıkla heterojen etyolojili bir grup bozukluğu içerir ve kapsadığı hastaların klinik görünümü, tedaviye yanıtları ve gidişleri birbirinden farklıdır.

Daha geniş bağlamda ise şizofreni nedir, birçok davranış ve düşünce bozukluğuna neden olan, beynin yapısında, fizyoloji ve kimyasında önemli değişikliklerin olduğu çok sistemli bir psikiyatrik bozukluktur. Algılama, düşünme, konuşma, dil, sosyal etkileşimler, motor davranış, dikkat, istem, dürtü kontrolü, duygusal ifadeler ve çevreye yanıt alanlarında önemli belirtiler olmakla birlikte, tanı koydurucu tek ve özgül bir belirtisi veya laboratuvar testi yoktur.

Önceki Yazı:  Şizofreni hastalarında Hastalık Başlamadan Önce Neler Görülür?

Sonraki Yazı: Şizofreninin Belirtileri Nelerdir.?

Klinik Psikoloji Enstitüsü Rorschach Testi Eğitimi