psikolog-mu-psikiyatrist-miPsikologlar Üniversitelerin fen edebiyat veya sosyal bilimler fakültelerinden 4 veya 5 yıl ( hazırlık okuduysa) eğitim aldıktan sonra üzerine 2 yıl yüksek lisans ileri Eğitimini Alıp Uzmanlık kazanmış ruh sağlığı profesyonelleridir. 7 yıllık Eğitim’in üzerine bir de 4 yıllık doktora eğitimi alarak 11 yıllık üniversite eğitimi ile doktor psikolog olurlar. Sanıldığı gibi 4 yıl üniversiteyi bitiren psikolog olmaz sadece psikoloji bölümü mezunu olur. 11 yıllık üniversite Eğitimine ek olarak birçok psikolojik test ve terapi Eğitimini de ÇOĞU kez yetkili bir kuruluştan ve kendisini süpervize edecek bir hocasından tamamlar ki bu eğitimler aslında tüm meslek Hayatımız boyunca sürmekle birlikte en az 3 yıl almaktadır. Dolayısıyla bir psikologun yetişmesi 10-14 yıl gibi bir eğitim sonucunda gerçekleşir ve bu psikologlar terapist ünvanını da kullanmaya hak kazanırlar. Psikiyatristler Üniversite’lerin tıp fakültelerinde 6 yıllık tıp eğitiminin ardından TUS Sınavı’nda psikiyatriyi seçerek 5 yıllık asistanlık eğitimi daha alırlar. Toplam 11 yılın sonunda uzman psikiyatrist olarak mesleklerine başlarlar. Anladığınız üzere her iki meslek grubu da oldukça uzun bir eğitim Sürecinden geçmektedirler. Peki psikolog/ psikiyatrist çalışma Alanında nasıl ayrılır. Psikologlar psikoterapi ile çalışırken ilaç yazmazlar. Psikiyatrist ilaç yazar ve Eğitimini aldıysa psikoterapi de uygulayabilir. Ancak psikologun psikoterapi eğitimi alması zorunludur. Bu Yazıyı insanlar bu iki meslek grubunu daha iyi tanısın ki ne zaman kimden ne şekilde yardım isteyeceğini iyi bilsin diye kaleme aldım çünkü maalesef her iki meslek grubunda da mesleki sınırını koruyamayan etik dışı çalışan kişiler var. İlaç yazan psikolog olduğu gibi eğitim almadan psikoterapiye kalkışan psikiyatristler gibi.. Gittiğiniz psikologun/ psikiyatristin diplomasına sertifikalarına bakma hakkınız OLDUĞUNU hatırlatmak isterim.

Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri